Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarend megvalósításának első heti tapasztalatairól