eTwinning továbbképzésen vettem részt 2020 februárjában, amelyet az Oktatási Hivatal szervezett, és az ország minden tájáról vártak pedagógusokat, akik a projekt alapú pedagógia, nemzetközi kapcsolatok, Erasmus mobilitások után érdeklődnek. A tanfolyamon kb. 30 vettünk részt, két csoportban dolgozhattunk.

Mi az az eTwinning? Az egy olyan internet felület, ahol lehetőségünk van különböző érdekes projekteket kitalálni, kidolgozni, és ehhez a munkához projekt partnereket találni, közösen együttműködni, vagy éppen már létrehozott, futó projektekhez bekapcsolódni. Az Európai Unió alapprogramja kimondja, hogy ehhez az együttműködéshez legalább két Európai ország köznevelési intézményének kell részt venni. A projekt lehet hosszú vagy rövidtávú, 2 azonos nemzetiségű iskola is együttműködhet, fontos a különböző digitális eszközök használata. Egy – egy közös feladat megtervezésénél nemcsak a célokat kell megfogalmazni, hogy mi akarunk elérni a projekt  végére, hanem hogy az együttműködés során milyen készségeket, kompetenciákat kívánunk fejleszteni. Ezen felületen való munkafolyamatok segítségével fontos XXI. századi alapvető készségeket tudunk fejleszteni, úgymint például az együttműködés, kommunikáció, kritikus gondolkodás, digitális kompetencia és legfőképpen a kreativitás, a kreatív megoldások megtalálásának fejlesztése.

Az eTwinning keretein belül jó nemzetközi kapcsolatokat alakíthatunk ki, nemcsak a résztvevő tanárok, hanem természetesen a projektek kidolgozásánál résztvevő tanulók is. eTwinning pedagógus továbbképzéseket is tart, önképzési anyagokat, projektmintákat, élménybeszámolókat találunk a honlapon.  A legjobb projektötleteket pedig nemzetközi szinten jutalmazza, így segíti a szakmai fejlődést. Kiadványokat találunk a honlapon, és a nyelvtanulás-tanítás témakörében is segítségünkre lehet. Minden évben egy témát határoz meg, amihez az ötletekkel lehet kapcsolódni. Ez az idei évben a Klímaváltozás.

Aki érdeklődik az IKT eszközökkel támogatott projekt alapú tanítási módszerek iránt, és szeretne nemzetközi téren is új tanítási módszereket, ötleteket megismerni, azoknak ajánlom, hogy regisztráljanak és böngésszék az eTwinning oldalakat.

Fabini Beáta, 2020. február